Švédska trakčná lavička

Lavička sa využíva najmä pri bolestiach a ochoreniach chrbta, chrbtice a pohybového systému.

268.00

Dostupnosť Na sklade

SKU : 2018001 Kategória : Tag :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Švédska trakčná lavička

Trakčná lavička bola vyvinutá pre preventívne a liečebné využitie pri bolestiach a ochoreniach chrbta, chrbtice a pohybového systému.

Trvalé jednostranné zaťaženie, či už v polohe v sede alebo v stoji, tak typické pre náš súčasný život, vedie postupne k preťaženiu a následne k poškodeniu preťažovaných častí tela :

  • preťaženie žilného obehu dolných končatín
  • preťaženie medziobratlových platničiek
  • preťaženie bedrových kĺbov
  • preťaženie vnútorných orgánov /v polohe v sede/

Obrátená poloha na trakčnej lavičke vyrovnáva tieto dôsledky preťaženia tým najprirodzenejším a najefektívnejším spôsobom.

Účinky obrátenej polohy

U človeka je krvný obeh v podstate vertikálny a zemská príťažlivosť v ňom hrá dôležitú úlohu. Pod rovinou srdca je tým postihnutý predovšetkým žilný obeh. Aby sa žilná krv dostala do srdca a do pľúc, musí prekonať zemskú príťažlivosť. Deje sa tak hlavne svalovými sťahmi, ktoré stlačujú žily a tlačia krv smerom k srdcu. Toto riešenie je uspokojivé u prírodného človeka, ktorý musí pracovať telesne. Naproti tomu u civilizovaného človeka, ktorý vedie prevažne sedavý spôsob života, sú svalové sťahy zaisťujúce normálnu rýchlosť krvného obehu nedostatočné. To vedie k nahromadeniu žilnej krvi v dolných končatinách a hlavne v brušnej oblasti, kde krv stagnuje v brušných orgánoch, čo narušuje ich dobrú funkciu. V častiach tela nad úrovňou srdca môže narážať na ťažkosti obeh krvi tepnovej, hlavne smerom k mozgu. Táto situácia je o to horšia, že civilizovaný človek má pri práci „hlavou“ veľké požiadavky na prívod okysličenej krvi do mozgu. Vzpriamená poloha je taktiež príčinou posunutia vnútorných orgánov /poklesu  žalúdku, čriev,…/, čo vedie k funkčným poruchám. Preto napríklad aj jogíni celkom logicky kladú veľký dôraz na obrátené polohy, ktoré umožňujú takmer okamžite odstrániť nevýhody vzpriameného postoja.

Účinky na kostru

trakčná lavička pred pouzivanim         trakčná lavička po pouzivani

V obrátenej polohe na trakčnej lavičke sa svaly rýchlo uvoľňujú a chrbtica sa citeľne predĺži už po niekoľkých minútach. Toto predĺženie je spôsobené znovunasiatim tekutiny do jadra platničky, ktoré vyživuje chrupavku. Tým dochádza k regenerácii medziobratlových platničiek. Vzhľadom k tomu, že pre bolesti chrbta je charakteristické ich opakovanie a vekom dochádza k degenerácii, je to dôvod pre pravidelné používanie lavičky. Obrátenou polohou na trakčnej lavičke dosahujeme :

  • predchádzaniu vzniku statických porúch chrbtice /skolióza/ u mladých jedincov v období rastu
  • prevencie vzniku bolestivých vertebrogénnych stavov /bolesti chrbta/
  • liečby všetkých bolestivých vertebrogénnych syndrómov
  • liečby porúch statiky chrbtice mladých jedincov /chybné držanie tela, skoliotické a kyfotické držanie tela, liečby skolióz všetkých stupňov/

 Účinky na krvný obeh

Obrátená poloha na trakčnej lavičke má významné účinky na krvný obeh. Vieme, že vzpriamená poloha podporuje hromadenie krvi v žilách v častiach tela pod úrovňou srdca, zatiaľ čo nad úrovňou srdca je brzdený tok tepnovej krvi. Obrátená poloha na trakčnej lavičke spôsobuje obrat v tejto situácii : žilná krv je okamžite odvádzaná zo žíl nôh a sú odstránené krvné zrazeniny z brušných orgánov. Tým sa urýchľuje návrat žilnej krvi do srdca. Urýchlením návratu žilnej krvi dostávajú pľúca väčšie množstvo krvi k prečisteniu. Obrátená poloha na trakčnej lavičke spolu s hlbokým dýchaním tak prečisťuje organizmus, bez toho aby zaťažoval srdce, ktoré bije rovnomerne a kľudne. Tepnová krv prichádza v dostatočnej miere a pod ľahkým tlakom do mozgu, zatiaľ čo vo vzpriamenej polohe musí táto krv prekonávať gravitáciu. Obrátená poloha na trakčnej lavičke pôsobí preventívne proti žilným zrazeninám, kŕčovým žilám a hemeroidom. Pre sklonoch k týmto problémom prispeje obrátená poloha k ich odstráneniu alebo aspoň zmierneniu.

Účinky na brušné orgány

Oblasť brucha je v podstate staveniskom organizmu. Ide o oblasť medzi bránicou a panvou, ktorá hrá v našom živote rozhodujúcu úlohu. Obrátená poloha na trakčnej lavičke uvádza do obehu masy krvi z brušných orgánov. Mimo to zaisťuje dobrý odtok krvi z orgánov uložených v podbrušku, kde prakticky trvalá poloha vsede /charakteristická pre mnoho ľudí/ vedie takmer k trvalému prekrveniu. Prostatické problémy, ktorými trpí toľko mužov po päťdesiatke, sú skomplikované /a niekedy dokonca vyvolané/ týmto množením. Pri obrátenej polohe na trakčnej lavičke dochádza k uvoľneniu prostaty a je pociťovaná okamžitá úľava.

Dochádza taktiež k odkrveniu pohlavných orgánov.

Brušné orgány, ktoré trpia často poklesom /ľadviny, žalúdok, črevá…/, sa dostávajú znovu do svojej normálnej polohy a nadobúdajú pôvodné formy, pokiaľ vykonávame obrátenú polohu na trakčnej lavičke systematicky. Obrátená poloha na trakčnej lavičke pôsobí mimoriadne dobre na zažívacie ústrojenstvo a jeho pripojené žľazy, predovšetkým na pečeň. Mnoho ľudí so sedavým zamestnaním trpí viac či menej zjavným prekrvením tohto orgánu. Ak si uvedomíme, že všetka žilná krv z tráviaceho ústrojenstva prechádza pečeňou, pochopíme, že je nutné sa vyhnúť prekrveniu tohto orgánu. Zaistenie dobrého prietoku žilnej krvi tráviacim systémom povedie k lepšiemu prívodu krvi a tým pádom ku zlepšeniu zažívacích funkcií. Počas obrátenej polohy na trakčnej lavičke dochádza k účinnej masáži pečene.

Účinky na pľúca

Obrátená poloha na trakčnej lavičke upravuje radikálnym spôsobom dýchanie. Pôsobí predovšetkým počas výdychu, ktorý je v dýchacom cykle rozhodujúci. Nedostatočný výdych vedie k trvalej stagnácii zbytkového vzduchu, ktorý je v podstate toxický. Inýmy slovami teda znižuje množstvo vzduchu, ktoré môžeme vdýchnuť. Pľúca civilizovaných ľudí sú zle prevetrávané. Obrátená poloha na trakčnej lavičke uľahčuje hlboký výdych tlakom orgánov na bránicu. Horná časť pľúc je dobre ventilovaná a to je pre naše zdravie obzvlášť dôležité.

Účinky na mozog

Mozog je najlepšie prekrvený orgán nášho tela, keďže jeho potreba čerstvej krvi je neporovnateľne vyššia ako u iných orgánov alebo tkanív. Počas obrátenej polohy na trakčnej lavičke priteká krv pomocou gravitácie v dostatočnom množstve a pod miernym tlakom do mozgového obehu, aby ho doslova prečistila. Obrátená poloha na trakčnej lavičke zachováva, prípadne obnovuje pružnosť kapilár. Dostatočné premytie a otvorenie mozgových vlásočníc odstraňuje väčšinu migrén a ďalších bolestí hlavy. Obrátená poloha prekrvením mozgu podporuje a stimuluje duševné funkcie. Pamäť sa zlepšuje rovnako ako sústredenie, zvyšuje sa odolnosť proti nervovej únave, miznú stavy úzkosti a nervozity – a to všetko, keď sa denne praktikuje obrátená poloha na trakčnej lavičke. Zlepšujú sa fyziologické funkcie mozgu a tým je umožnené každému jedincovi lepšie využívať svojich duševných schopností.

Estetické účinky

Tým, že obrátená poloha na trakčnej lavičke zlepšuje statiku chrbtice, zaisťuje nám vzpriamený, ľudský postoj a prirodzene pružnú chôdzu. Dostatočným prekrvením tváre tepnovou krvou je pokožka lepšie vyživovaná ako pomocou kozmetických prípravkov. Vďaka obrátenej polohe dochádza k omladzovaniu kože a k jej regenerácii. Dochádza taktiež k dobrému prekrveniu vlasovej pokožky a k podpore rastu vlasov.

Ďalšie účinky obrátenej polohy na trakčnej lavičke sú odstránenie nespavosti a prehĺbenie spánku. Najvhodnejšia doba pre aplikáciu obrátenej polohy na trakčnej lavičke je večer po celodennej záťaži. Tá je z tela obrátenou polohou doslova  sňatá. Pretože následne už nie sme vystavení žiadnej záťaži /ideme spať/, pretrváva rozvolnenie chrbtice a kĺbov až do rána. Tým sú samozrejme podporené a prehĺbené všetky ďalšie účinky, ktoré obrátená poloha so sebou prináša, vrátane terapeutických účinkov.

Terapeutické účinky

Zemský povrch je nabitý záporne, avšak vysoká atmosféra má náboj kladný. Spodné vrstvy atmosféry, v ktorých žijeme, sa teda nachádzajú v elektrostatickom poli smerujúcom zhora nadol. Pri polohe v stoji je človek vystavený vertikálnemu prúdu tejto energie. Pri obrátenej polohe na trakčnej lavičke pôsobí tento prúd na telo opačne. To má u ľudí vyrovnávajúci účinok. Ten vedie k vysokej terapeutickej hodnote obrátenej polohy.

„Ak sa pozeráme na život z hľadiska biofyzikálneho, vidíme, že elektrické javy sú základom všetkého bunečného života a dochádzame k tomu, že konečnou fázou všetkého je elektrický náboj.“ /Dr. J. Belot/. To plne zdôvodňuje nutnosť zakomponovania obrátenej polohy do nášho života. Veľkou prednosťou obrátenej polohy na trakčnej lavičke oproti iným obráteným polohám, napr. z jógy /stoj na hlave, sviečka…/, je jej ľahké zaujatie a následne jednoduché ovládanie polohy na trakčnej lavičke. Bez akejkoľvek fyzickej námahy si volíme rôzne uhly obrátených polôh. Riadime sa plne vlastnými pocitmi a dbáme na to, aby nám boli obrátené polohy na trakčnej lavičke iba príjemné. Podľa subjektívnych pocitov si volíme sklon obrátenej polohy a dobu zotrvania v obrátenej polohe. Ovládať trakčnú lavičku sa naučíme počas prvých 5 minút.

 

Zásady použitia trakčnej lavičky /TL/

Pre zdravého človeka bez vážnych zdravotných obmedzení a onemocnení je trakčná lavička vhodná a je možné ju odporučiť širokej vrstve verejnosti.

Pri použití trakčnej lavičke je nutné sa riadiť „Zásadami použitia trakčnej lavičke“.

Zásady použitia trakčnej lavičky:

a/ Žiadne aplikácie liečby na trakčnej lavičke sa nevykonáva „násilím“, tzn. Skrz nepríjemné a bolestivé stavy pacienta. Čím je poloha na lavičke príjemnejšia, tým je hlbší stav relaxácie a uvoľnenia a tým je väčšia účinnosť obrátenej polohy.

b/ V polohe rovnovážne dochádza k odľahčeniu celého tela – „stavu beztiaže“. Už táto poloha má liečebné účinky.

c/ V obrátených polohách neostávame dlhšie ako je nám príjemné. V polohách šikmých ostávame cca od 1min. do 5 min., v polohách kolmých do 1 min. Za túto dobu sa telo dostatočne natiahne a kĺbové spoje rozvoľnia. Potom sa vrátime do polohy rovnovážnej, v ktorej ostávame cca 5-8 min. V tejto polohe natiahnutie a uvoľnenie tela pretrváva aj keď intenzita ťahu je znížená na minimum. Takto sú zachované všetky blahodarné účinky obrátenej polohy, bez toho, aby sme museli zvyšovať dobu zotrvania v obrátenej polohe. Tento postup môžeme počas jednej aplikácie podľa vlastnej znášanlivosti opakovať 2x.

d/ Pri rôznych bolestiach a nepríjemných pocitoch sa ihneď vrátime späť do polohy rovnovážnej, v ktorej necháme tieto sprievodné javy doznieť. Pri väčších sprievodných problémoch volíme uhol sklonu lavičky čo najmenší, striedavo s polohou rovnovážnou a zvyšujeme ho postupne podľa adaptácie organizmu.

e/ Pri návrate zo šikmej polohy do polohy východzej doporučujeme ostať niekoľko minút /2-3/ v polohe rovnovážnej.

f/ Frekvenciu a intenzitu používania TL si každý volí individuálne podľa svojej vlastnej znášanlivosti / zo začiatku môže byť vhodnejšia vyššia frekvencia s kratšou dobou trakcie, napr. 4x denne po 5 min., po adaptácii organizmu môžeme dobu trakcie predĺžiť, napr. 1x denne po cca 15 min./. U starších a chorých ľudí doporučujeme začať s polohou rovnovážnou striedavo s polohou šikmou do cca 50-100 hlavou dole.

Používanie trakčnej lavičky podľa týchto zásad je bezpečné a značne efektívne.

Použitie trakčnej lavičky nedoporučujeme pre ľudí  s nasledujúcimi lekárskymi diagnózami :  vážne srdcové ochorenie /ťažšie stavy po infarkte myokardu, ťažké vrodené srdečné vady/, stavy po mozgovej mŕtvici, pri bolestiach hlavy po zápale mozgových blán, pri výduti mozgu, zelený zákal očí, akútne stavy po zlomeninách obratlových tiel, totálna endoprotéza kolien, po čerstvých operáciách platničiek chrbtice, pri hemofílii, pri ťažkej cukrovke, stavy po operácii lebky, stavy po vysokej amputácii jednej dolnej končatiny, ťažké psychotické stavy /stavy nepríčetnosti a pod./, trvalo vysoký krvný , nadmerne zvýšená činnosť štítnej žľazy, vážne vnútorné ochorenia /napr. kolagenóza, akútne zápaly a ďalšie podľa lekára/. U ľudí vážne chorých alebo trpiacich rôznymi vážnymi zdravotnými problémami musí vhodnosť cvičenia na TL a jeho aplikáciu doporučiť ošetrujúci lekár. Títo ľudia by TL nemali bez doporučenia lekára používať.

Pokiaľ sa používaním TL pri liečbe bolesti prehlbujú, nedoporučujeme pacientom k liečbe naďalej používať TL bez konzultácie s lekárom.

Technické parametre :

Parametre konštrukcie        AL 200

Šírka                                         75 cm

Max. výška konštrukcie          235 cm

Hmotnosť konštrukcie            16,5 kg

Max zaťaženie                        120 kg

Povrch           vypaľovaný práš. plast

AL 200 – pre výšku osoby od 158 cm do 210 cm

Farby :  tmavo červená, hnedá, biela, modrá

Použitie trakčnej lavičky

Úchytka na nohy je volne nastaviteľná do požadovanej výšky tak, aby sme boli vzhľadom k ose otáčania v ťažisku. To nám umožní dosiahnuť zmeny polohy lavičky postupným zdvíhaním rúk k hlave. Lavička sa s nami začne pretáčať a podľa svojich požiadaviek si môžeme vypolohovať akýkoľvek uhol sklonu až do bodu, kde sa lavička oprie o nastavenú zábranu. Lavička umožňuje nastaviť zábranu na 30, 60 alebo 90 stupňový uhol sklonu.

Stojan

Veľmi odporúčame prikúpiť k lavičke aj stojan v sume 15,- EUR, ktorý umožňuje nastaviť zábranu na 15, 20 alebo 25 stupňový sklon. Tieto menšie sklony sú vhodné v prípade, že s podobným cvičením ešte len začínate, ale zároveň sú v týchto menších uhloch aj najväčšie účinky lavičky. Keď sa nastavia vyššie sklony, svaly v oblasti chrbtice sa začnú brániť, stiahnu sa a nedochádza k správnemu uvoľneniu. Pričom aj pri sklone 30 stupňov dochádza k danému efektu, ale je o dosť menší = stojan nie je povinný,  ale výrazne zvyšuje účinnosť lavičky. Návrat vykonávame pritiahnutím tela do výpletu /len v kolmej polohe/ a pozvoľným pripažovaním rúk k telu.

 

K trakčnej lavičke doporučujeme dokúpiť stojan ku švédskej trakčnej lavičke

Trakčnú lavičku je možné kúpiť aj v e-shope www.altermedic.sk

Hmotnosť15 kg
Farba

Červená, Hnedá, Modrá, Biela